Фінансові кризи в світі – характеристика та приклади

Види фінансових криз.

Можна виділити кілька видів фінансових криз:

➡️ Системна фінансова криза означає повний крах фінансової системи в цілому. Вона проявляється у відсутності спроможності виконувати базові функції, в тому числі, насамперед, посередництво в збиранні заощаджень і залученні капіталу, що дуже негативно позначається на економіці. Системна фінансова криза виникає в основному через широкомасштабну банківську кризу, яка вражає найбільші та найважливіші банки, дестабілізуючи весь фінансовий ринок та економіку.

Банківська криза — це період, коли значні сегменти банківської системи стають неліквідними або неплатоспроможними. Ми можемо ідентифікувати банківську кризу за масштабними банкрутствами банків, надзвичайними заходами уряду (блокування депозитів, націоналізація, гарантії вкладів, плани рекапіталізації банків), значним напливом вкладників на банки, значною кількістю непрацюючих кредитів, банківською кризою може бути викликано реальним або потенційним витоком банків. Люди бояться своїх вкладів і тому масово бажають забрати свої кошти з банків, тобто відбувається так звана втеча.

Банківська криза виникає, коли виконується хоча б одна з наступних чотирьох умов:

  • Співвідношення непрацюючих активів до загальних активів банківської системи перевищує 10%,
  • Вартість рятувальної операції становить не менше 2% ВВП,
  • Проблеми банківського сектора призводять до масової націоналізації банків,
  • У відповідь на кризу вживаються посилені банківські витоки або надзвичайні заходи, такі як: заморожування депозитів, подовження банківських канікул і широкі гарантії депозитів.

Банківська криза — це період, коли значні сегменти банківської системи стають неліквідними або неплатоспроможними.