Школа Форекс. Глава 8

Фігури розвороту тренду

При аналізі графіків котирувань валют на Форекс, першорядним завданням кожного трейдера є визначення тренду, і навіть сигналів його підтвердження чи розвороту. У цьому розділі ми розглянемо фігури розвороту тренду .

Визначення фігур на графіках не є точною наукою, швидше за суб’єктивним поглядом кожного трейдера. Але, як ми вже говорили, щоб бути успішним трейдером, вам необхідно думати як більшість, тільки в такому разі ви зможете збільшити свій прибуток та скоротити свої втрати.

Визначення фігур на графіках валютних котирувань на Форекс можна порівняти зі спостереженням за хмарами та знаходженням на небі загадкових фігурок. Люди можуть дивитися на ту саму хмару і бачити різні фігурки, адже вони – лише плід уяви спостерігача. Ситуація з фігурами на графіках аналогічна, адже такі графіки не мають суворої форми і їх можна по-різному інтерпретувати. Тим не менш, існує ряд фігур, які з певною часткою ймовірності можуть бути сигналом розвороту тренду.

Про такі фігури знають більшість трейдерів. Тому, що більше ділянка графіка нагадує фігуру розвороту, то більше трейдерів вважатиме, що наближається зміна тренда. Чим більше трейдерів у це віритиме, тим ймовірніше це станеться. Якщо сигнал розвороту, що наближається, також буде підтверджуватись і іншими індикаторами технічного аналізу, то ймовірність зміни тренду ще більше зростає.

Зауважте, що ми не робимо однозначних тверджень щодо сигналів розвороту тренду, а лише говоримо про ймовірність такої події. Технічний аналіз валютного ринку Форекс – неточний процес. Якщо ми говоримо, що та чи інша фігура на графіці є фігурою розвороту, то припускаємо, що в минулому вона часто була такою. Часто, але не завжди! На історичних даних можна знайти винятки, коли постаті розвороту не працювали. Тому ставтеся до фігур розвороту з певною часткою скептицизму і намагайтеся диверсифікувати ваш портфель інструментів технічного аналізу. Чим більше різних індикаторів сигналізують про розворот тренду, тим ймовірніше такий розворот відбудеться.

У цьому розділі ми розглянемо шість фігур розвороту тренду :

  • “голова і плечі” ( head and shoulders ) і “перевернуті голова і плечі” ( inverse head and shoulders );
  • «подвійна вершина» ( double top ) і «подвійне дно» ( double bottom );
  • “потрійна вершина” ( triple top ) і “потрійне дно” ( triple bottom ).

Як можна здогадатися, частина фігур сигналізує про швидке утворення низхідного тренду. Це – фігури «голова і плечі», «подвійна вершина» та «потрійна вершина». Фігури “перевернута голова і плечі”, “подвійне дно” і “потрійне дно” за своїм принципом аналогічні першим трьом фігурам, але є переверненими на 180 градусів їх аналогами і символізують про наближення висхідного тренду.

Примітно, що з даних фігур можна як визначити утворення нового тренду, так і обчислити на скільки зміниться ціна межах цього тренда. Тобто фігури дають не просто сигнал утворення тренду для відкриття позицій, а й орієнтовні рівні цін для їх оптимального закриття. Дане твердження знову ж таки є лише імовірнісним і до нього потрібно ставитись з належною часткою обережності.

Фігури, що розглядаються в цьому розділі слід шукати на середньострокових та короткострокових графіках. Ідеальним варіантом є графіки з інтервалом (торговим періодом) в один день. На внутрішньоденних графіках (годинних, хвилинних) ці фігури практично не аналізуються трейдерами.

Першою фігурою, яку ми розглянемо, є фігура «голова і плечі» ( head and shoulders ). Ця фігура являє собою хвильове коливання цін з трьома максимумами, що йдуть поспіль, середній з яких дещо вище двох сусідніх. Два бічні коливання символізують «плечі» ( shoulders ). Середнє коливання символізує «голову» ( head ). Фігура «голова і плечі» показано малюнку з прикладу котирування USD/JPY.

Важливе значення має рівень «шиї» ( neckline ), що представляє собою лінію, що проходить через два мінімуми даної фігури. Як правило, коли праве “плечо” перетинає лінію “шиї”, то ціна стрімко падає на величину відстані від рівня “шиї” до “голови”. Це може дати добрий прогноз для закриття позиції. На малюнку нанесено дві пунктирні лінії, паралельні лінії шиї. Обидві лінії відстоять від лінії шиї на однакову відстань. Верхня пунктирна лінія проходить через «голову», а нижня якраз і символізує нижній очікуваний кордон, до якого має опуститися ціна після пробивання правим «плечем» рівня «шиї». На прикладі нижня пунктирна лінія виявилася досить точним прогнозом.

Фігури розвороту тренда обов’язково потрібно розглядати на графіках з нанесеними гістограмами обсягу. Якщо ми очікуємо утворення низхідного тренду, як у наведеному вище прикладі, то рух ціни вниз має спостерігатися при збільшенні обсягів. Особливо це стосується пробиття правим «плечем» рівня «шиї» – таке пробиття має супроводжуватися стрімким збільшенням обсягу.

Фігура «зворотна голова та плечі» ( inverse head and shoulders ) повністю аналогічна фігурі «голова і плечі», за винятком того, що є перевернутим її аналогом і символізує наближення висхідного тренда.

Фігура «голова та плечі» є класичною. Дещо частіше на графіках зустрічається ситуація, коли у постаті відсутня «голова», і лише два коливання говорять про падіння ціни, що відбудеться. У такому випадку мається на увазі фігура «подвійна вершина» ( double top ). У неї також можна спостерігати лінію «шиї», проте визначити її дещо складніше, оскільки вона проходить лише через одну точку мінімуму. Тому для накреслення лінії «шиї» використовується паралельна їй лінія, що проходить через дві вершини. Фігура «подвійна вершина» показана малюнку з прикладу котирування USD/JPY.

Фігура подвійна вершина на прикладі котирування USD/JPY

Верхня пунктирна лінія проходить через обидві вершини. Жирна лінія, що паралельна їй і проходить через локальну точку мінімуму, визначає «шию». Нижня пунктирна лінія стоять на таку ж відстань від лінії «шиї», як і верхня пунктирна лінія. Вона визначає очікуване падіння ціни після пробивання графіком рівня шиї після закінчення другого коливання. Іншими словами, якщо лінія шиї пробивається на фігурі подвійна вершина, то очікуване падіння ціни визначається відстанню від рівня шиї до правої вершини. Тут слід уточнити, що вершини не обов’язково повинні бути на одному рівні, і верхня пунктирна лінія може бути похилою.

Так само як і у випадку з фігурою «голова та плечі», низхідні рухи ціни на фігурі «подвійна вершина» повинні підтверджуватись збільшенням обсягу. Особливо це стосується пробивання лінії «шиї».

Фігура «подвійне дно» ( double bottom ) повністю аналогічна фігурі «подвійна вершина», за винятком того, що є перевернутим її аналогом і символізує наближення висхідного тренду.

У деяких випадках графік котирувань на валютному ринку Форекс може нагадувати фігуру «голова та плечі», проте «голова» за своїм рівнем не виділяється на тлі обох «плеч». У такому випадку мається на увазі фігура “потрійна вершина” ( triple top ), яка також є сигналом швидкої зміни тренду. На малюнку така фігура показана на прикладі котирування EUR/USD.

Фігура «потрійна вершина» на прикладі котирування EUR/USD

Принцип побудови лінії «шиї» такий самий як і для фігури «голова та плечі». Очікуваний рівень зниження ціни може визначатися відстанню від лінії «шиї» до правого «плеча». Для визначення такого рівня на малюнку накреслено дві пунктирні лінії, симетричні щодо лінії «шиї». Зверніть увагу, що падіння ціни відбувається при збільшенні обсягів, що підтверджує утворення тренду.

Фігура “потрійне дно” ( triple bottom ) повністю аналогічна фігурі “потрійна вершина”, за винятком того, що є перевернутим її аналогом і символізує наближення висхідного тренда.

Ми розглянули три різновиди фігур розвороту тренду. Під розворотом тренда в даному контексті може розумітися також утворення нового тренду або очікувана зміна ціни у майбутньому. Фігури розвороту тренду не тільки сигналізують про майбутній розворот, але також з певною часткою ймовірності визначають рівень, до якого повинна опуститися або піднятися ціна. Фігури розвороту тренду обов’язково повинні підтверджуватись змінами на гістограмі обсягу. Слід врахувати, що історія знає багато випадків, коли розглянуті в цьому розділі фігури спостерігалися на графіках котирувань на Форекс, але очікуваної зміни ціни не призводили. Тому, ставтеся до таких фігур з певною часткою скептицизму і завжди шукайте підтвердження своїх очікувань зміни тренду в інших індикаторах технічного аналізу.