Школа Форекс. Глава 5

Просте ковзне середнє (Simple moving average)

Найпростіша форма ковзного середнього носить назву просте ковзне середнє ( simple moving average, SMA ). Даний вид індикаторів технічного аналізу є кривою на ціновому графіку, основна мета якої – згладити (відфільтрувати) цінові коливання, щоб показати основні цінові тенденції по валютній парі. На малюнку (на денному графіку) представлений ціновий графік USD/JPY з нанесеними кривими простого ковзного середнього. Криві розрізняються за значенням коефіцієнта згладжування (10, 30 та 60), про який буде сказано нижче.

Щоб зрозуміти зміст таких кривих, необхідно розібратися із принципом їх побудови. Сенс у цьому, що з конкретної точки часу осі абсцис при побудові беруться до уваги кілька попередніх точок, залежно від обраного коефіцієнта згладжування. Значення (ціна) всіх точок складається, а результат поділяється на коефіцієнт. Тому, з математичної точки зору, просте ковзне середнє є середнім арифметичним. Більшість додатків для технічного аналізу будують криві ковзних середніх автоматично, але математичну формулу побудови розуміти все ж таки необхідно. Для значення коефіцієнта згладжування n математична формула побудови простого ковзного середнього має вигляд:

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

де P(n) – ціна закриття поточного торговельного періоду, P(n-1) – ціна закриття попереднього торговельного періоду тощо. Чим більше значення коефіцієнта згладжування, тим більше попередніх торгових періодів береться до уваги і тим гладкішою виходить крива. Як видно з формули, кожна з nточок має однакову вагу при побудові кривої простого ковзного середнього. Це означає, що з конкретної тимчасової точки (торгового періоду) у рівній частці береться до уваги як поточна ціна, а й ряд попередніх цен. Тому, що більше значення коефіцієнта, то менше крива простого ковзного середнього нагадує ціновий графік. По кривим з більшим коефіцієнтом можна будувати висновки про довгостроковому тренді, а, по кривим з меншим коефіцієнтом – про короткостроковому тренді. По кутку нахилу кривих можна будувати висновки про силі (швидкості) руху ринку. Іноді при побудові кривих для аналізу, крім цін закриття, використовуються ціни відкриття, мінімальні та максимальні ціни.

Криві простого ковзного середнього дозволяють прогнозувати зміну валютних котирувань, оскільки відбивають руху цін. Чим більший коефіцієнт згладжування простого ковзного середнього, тим гладкішою виходить крива. Чим згладженіша крива, чим повільніше вона реагує на цінові зміни ринку. Тому, аналізуючи прості ковзні середні з великим значенням коефіцієнта, ми ризикуємо пропустити хорошу можливість входу ринку чи виходу з ринку, отже, і втратити прибуток. Справедливе та протилежне.

Чим менший коефіцієнт згладжування простого ковзного середнього, тим менш гладкою виходить крива. Що менш згладжена крива, то швидше вона реагує на цінові зміни ринку. Але, аналізуючи прості ковзні середні з невеликим значенням коефіцієнта,pikes ). Такі раптові коливання трапляються на валютному ринку Форекс під час виходу важливих економічних показників фундаментального аналізу чи момент інтервенцій великих учасників ринку. Таким чином, існує компроміс між своєчасним відкриттям позиції та помилковим відкриттям позиції.

Криві простого ковзного середнього доцільно аналізувати, коли на ринку вже склався певний тренд. Якщо тренду немає, і торгівля йде в горизонтальному діапазоні, то криві простого ковзного середнього можуть дати дуже багато помилкових сигналів, тому використовувати їх неефективно. Часто прийняття рішень криві аналізуються разом, коли беруться на розгляд кілька кривих з різними коефіцієнтами. Прийнято аналізувати кути нахилу кривих, перетину таких кривих між собою та з ціновим графіком, напрямок (висхідний або низхідний) при якому відбувається перетин та ряд інших факторів. Деякі сигнали, що визначають початок нової тенденції, її підтвердження або завершення, наведені нижче:

  • сила бичачого тренду підтверджується, якщо ціновий графік знаходиться вище за криву простого ковзного середнього, а сила ведмежого тренду підтверджується, якщо ціновий графік знаходиться нижче цієї кривої;
  • розворот кривої простого ковзного середнього знизу вгору при позитивному нахилі цінового графіка розглядається як сигнал на покупку, розворот такий кривої зверху вниз при негативному нахилі самого цінового графіка розглядається як сигнал на продаж;
  • перетин ціною своєю кривою простого ковзного середнього зверху вниз (при негативному нахилі обох) розглядається як сигнал на продаж, перетин же ціною такою кривою знизу вгору (при позитивному нахилі обох) розглядається як сигнал на покупку;
  • перетин довгої кривої ковзного середнього короткої кривої ковзного середнього знизу вгору розглядається як сигнал до купівлі та навпаки;
  • виходячи з того, які криві ковзного середнього спрямовані вгору, а які вниз визначають який висхідний тренд, а який низхідний (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий);
  • моменти найбільшої розбіжності двох кривих простого ковзного середнього з різними параметрами розуміють як сигнал до можливої ​​зміни тренду.

Крива простого ковзного середнього має один істотний недолік – всі ціни, що становлять цей індикатор, мають однакову вагу. Логічне було б надавати більшу вагу недавнім цінам і меншу вагу тим цінам, що були на ринку давно. Такий підхід дозволив би уникнути проблеми аналізу цінового графіка з раптовими ціновими коливаннями, про які йшлося вище. Адже такі коливання відбивалися б більшою мірою на поточній тимчасовій точці кривої ковзного середнього і меншою мірою наступних тимчасових точках. Такий підхід реалізовано в індикаторах експоненційного та виваженого ковзного середнього, які в рамках навчання Форекс будуть розглянуті у наступних розділах інформаційного порталу.