Школа Форекс. Глава 3

Експоненційна ковзна середня (Exponential moving average)

Ще одним різновидом ковзного середнього, яке ми розглянемо, є експоненційне ковзне середнє ( exponential moving average, EMA ). Його можна розуміти як виважене ковзне середнє, у якого ваги зменшуються експоненційно з віддаленістю прийнятого до розрахунку торговельного періоду від поточного. Такий розподіл дозволяє зосередитись при аналізі на поточних цінах і не пропустити важливі торгові сигнали.

Математична формула для розрахунку експоненційного ковзного середнього є рекурсивною і при значенні коефіцієнта згладжування рівному n має вигляд:

EMA(n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),

де P(n) – ціна закриття поточного торговельного періоду, EMA(n-1) – значення експоненційного ковзного середнього, розрахованого для попереднього торговельного періоду та k – регулюючий коефіцієнт. Початкове значення EMA(1) приймається рівним ціні першого торгового періоду, прийнятого на розгляд, тобто P(1) . Чим більше значення регулюючого коефіцієнта k тим краще крива експоненціального ковзного середнього апроксимує графік, так як більше значення надається поточним цінам. Справедливе і зворотне твердження, що з невеликих значень регулюючого коефіцієнта kбільше значення надається минулим торговим періодам. Залежно від торгової платформи використовують різні значення коефіцієнта. Насправді часто використовується значення 2/3.

Криві експоненційного ковзного середнього трактуються так само, як і криві простого ковзного середнього при технічному аналізі валютного ринку Форекс. Вони дають подібні сигнали входу ринку і виходу з ринку. У процесі аналізу слід зазначити, яке значення регулюючого коефіцієнта використовується торгової платформою. Криві експоненційного ковзного середнього швидше реагують на зміну цін при більшому значенні такого коефіцієнта, оскільки надають більшої ваги поточному торговому періоду. Особливо це актуально у разі непередбачених швидких змін ринку на момент виходу економічних новин чи інтервенцій великих учасників ринку Форекс.

Криві експоненційного ковзного середнього часто використовуються при короткочасній торгівлі, оскільки вони дозволяють відловлювати швидкі зміни цін на валютному ринку. Для порівняння, криві простого ковзного середнього, навпаки, використовуються у довгостроковій торгівлі, оскільки добре показують довгострокові тенденції. Тому вибір технічного індикатора залежить від торгової тактики, що застосовується трейдером у конкретний момент часу.