Введення у Форекс. Глава 16

Фондові біржі та фондові індекси

Незважаючи на те, що тематикою інформаційного порталу є навчання Форекс, у цьому розділі ми розглянемо фондові біржі та фондові індекси. На перший погляд може здатися, що глава ніяк не пов’язаний з Форекс, але насправді це не так. Курси валют на світовому валютному ринку мають кореляцію (взаємозв’язок) із фондовими індексами, тому вивчення останніх може стати гарним інструментом у вашому арсеналі засобів аналізу та прогнозування на Форекс.

Перш ніж познайомитися з основними фондовими біржами, ми розглянемо учасників ринку, щоб краще розуміти його організацію. У попередньому розділі ми вже з’ясували, що на фондовому ринку відбувається торгівля цінними паперами. Цінні папери випускають емітенти – підприємства міста і організації, які залучають кошти в організацію своїх бізнес-процесів. Які володіють вільними коштами інвестори вкладають їх у цінні папери з метою отримання прибутку в майбутньому.

Брокери є професійними фінансовими посередниками, що мають ліцензію на даний вид діяльності – вони допомагають покупцям і продавцям цінних паперів знайти один одного для укладання взаємовигідних угод. Брокери здійснюють свою діяльність за рахунок своїх клієнтів та за їх дорученням, отримуючи винагороду у вигляді комісійних під час укладання угоди. Місцем проведення торгів цінними паперами є фондові майданчики.

До них відносяться фондові біржі та позабіржові торгові системи , що дозволяють здійснювати торги з використанням електронних торгових терміналів. Облік цінних паперів емітента та його поточних власників веде спеціальна організація – реєстратор . Облік портфеля цінних паперів окремо взятого інвестора ведеться вдепозитарії , яким він обслуговується. Як і будь-якому іншому виді бізнесу, на фондовому ринку існують органи державного регулювання та контролю, консультаційні та інформаційні фірми.

Отже, торги цінними паперами ведуться на фондових майданчиках (біржах та позабіржових торгових системах). Основні обсяги торгів акціями у світовому масштабі сконцентровані на двох торгових майданчиках:

 • NYSE (New York Stock Exchange) – Нью-Йоркська фондова біржа;
 • NASDAQ-AMEX – об’єднання позабіржового майданчика NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) та фондової біржі AMEX (American Stock Exchange).

Крім перерахованих вище торгових майданчиків особливої ​​уваги також заслуговують:

 • LSE (London Stock Exchange) – Лондонська фондова біржа;
 • TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токійська фондова біржа;
 • DB (Deutsche Boerse) – Франкфуртська фондова біржа;
 • SEHK (Stock Exchange Hong Kong) – Гонконгська фондова біржа.

Ми не зупинятимемося на тому, що впливає на курси акцій у довгостроковій перспективі, оскільки розгляд цього питання може тривати багато часу. Ми також не докладно розглядатимемо класифікацію акцій компаній з галузей їх діяльності. Скажімо тільки, що існує кілька галузей, кожна з яких приваблива для інвесторів. При вкладенні коштів у акції компанії тієї чи іншої галузі незмінним залишається факт, що більша прибутковість означає більший ризик втрат для інвестора. Тема аналізу фінансової діяльності компанії з метою прийняття рішення інвестицій також виходить за межі тематики сайту. Але необхідно знати, що існує кількісний аналіз показників фінансової звітності (квартальної, річний) та якісний аналіз політики, яку проводить керівництво компанії.

Тепер зосередимося на тому, яка кореляція (взаємозв’язок) існує між валютним ринком Форекс та фондовим ринком. Ми вже знаємо, що курс валюти залежить від стану економіки її країни. Сам стан економіки країни залежить від багатьох факторів. Узагальнюючим показником цих чинників є валовий внутрішній продукт – ВВП . Існує кілька методів розрахунку ВНП. У рамках розглядуваного нами матеріалу необхідно лише розуміти, що краще фінансове становище компаній, які мають ключові галузі держави (що вищі ціни акції таких компаній на фондовий ринок), то вище ВНП і тим більше стабільна валюта. Це означає, що якщо акції компаній, що представляють ключові галузі держави, зростають у ціні, зростає в ціні і валюта цієї держави на валютному ринку Форекс.

Таким чином, залишається відкритим питання – як кількісно визначити стан фондового ринку окремо взятої країни. Саме для цієї мети і було введено спеціальні показники – фондові індекси . На кожному фондовому майданчику використовують свої фондові індекси, які характеризують стан фондового ринку своєї країни. Значення фондових індексів розраховується виходячи з вартості акцій підприємств (у певної пропорції), які входять у розрахункову базу індексу . Незважаючи на те, що існує різноманіття фондових індексів, на кожному торговому майданчику прийнято виділяти лише найважливіші, що найбільш наближено відображають стан фондового ринку та економіки своєї країни. Перерахуємо основні фондові індекси:

 • DJIA (Dow Jones Industrial Average – the Dow) у США;
 • NASDAQ Composite (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) США;
 • S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index) у США;
 • FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) у Великій Британії;
 • DAX (Deutscher Aktienindex) у Німеччині;
 • CAC 40 (Compagnie des Agent de Change 40 Index) у Франції;
 • Nikkei 225 у Японії;
 • SMI (Swiss Market Index) у Швейцарії.

Значення фондового індексу знаходиться в прямій залежності від цін на акції, що входять до розрахункової бази індексу. Тому, наприклад, зміна значення індексу DJIA у бік збільшення свідчить про зміцнення економіки США. Справедливе та зворотне твердження, коли падіння індексу DJIA свідчить про спад економіки США.

Зміни фондових індексів знаходять своє відображення і на валютному ринку Форекс. Так як на Форекс одна валюта продається і купується за іншу валюту, для вивчення впливу фондових індексів на окремо котирування необхідно вивчати динаміку зміни двох фондових індексів. Наприклад, у разі котирування USD/CHF нам необхідно вивчити динаміку зміни фондових індексів DJIA та SMI. Якщо на фондовому ринку DJIA впевнено зростає, а SMI впевнено знижується, то з певною часткою похибки ми можемо стверджувати, що така тенденція неминуче позначиться і на валютному ринку і курсі долара США зросте по відношенню до швейцарського франка Якщо ж обидва фондові індекси мають динаміку зростання, то необхідно розглядати наскільки динаміка зростання одного індексу випереджає динаміку зростання іншого, і однозначно говорити про вплив на валютний ринок Форекс вже не доводиться.

Підсумовуючи розділ скажемо, що прогнозування – це творчий процес. Ви можете використовувати фондові індикатори у своєму арсеналі засобів прогнозування зміни валютних курсів на Форекс, а можете ними нехтувати. Очевидно, що ваше рішення буде залежати від того, як ви торгуєте на Форекс. Застосування фондових індикаторів для прогнозування зміни курсів має сенс лише у середньострокових та довгострокових перспективах. Більше того, вплив фондового ринку на валютний ринок має певну інерцію і дається взнаки не відразу. У деяких випадках відбувається зворотний вплив, коли зміни курсів на валютному ринку призводять до зростання чи падіння акцій. Тому важливо навчитися розуміти, який вплив є первинним, а це не завжди є тривіальним завданням. Зрештою, застосовувати отримані в цьому розділі знання чи ні – ваш вибір.