Введення у Форекс. Глава 15

Порівняння Форекс та фондового ринку

У торгівлі на фінансових ринках , як і у будь-якій справі, є прихильники та противники окремо взятих напрямків. До фінансових ринків відносяться ринок золота , фондовий ринок ( ринок цінних паперів ), Форекс ( валютний ринок ), різні товарні ринки. Розглядати той чи інший фінансовий ринок не можна в ізоляції від інших, оскільки всі процеси у світовій економіці так чи інакше взаємопов’язані. Ситуація на ринку акцій може суттєво вплинути на курси валют на Форекс (валютному ринку), що, у свою чергу, може вплинути на ринок золота. Можуть бути справедливі також зворотні твердження. У цьому розділі ми обмежимося порівнянням валютного ринку Форекс та фондового ринку, з’ясуємо переваги та недоліки кожного з них для своїх учасників (брокерів, дилерів, Інтернет трейдерів).

До цього розділу ми вже вивчили основи валютного ринку Форекс . Тепер познайомимося із фондовими ринками. На фондових ринках торгуються фондові інструменти або, як їх ще називають, цінні папери. Цінний папір – це певне свідоцтво власності на капітал, право розпорядження яким передано на постійній або тимчасовій основі іншим особам за право участі у прибутку, виробленому цим капіталом. Іншими словами, купуючи цінний папір, ми вкладаємо наші гроші у щось, що за нашими очікуваннями має приносити прибуток. Таким чином, фондові інструменти – це документи, що містять будь-які права власності, реалізація яких можлива при пред’явленні. Прийнято виділяти такі основні різновиди цінних паперів :облігації , похідні цінні папери ( варранти , ф’ючерси , опціони ), ощадні та депозитні сертифікати та векселі . Скажімо кілька слів щодо кожного з різновидів перерахованих цінних паперів.

Акції є основним видом цінних паперів та визначають права власності їхнього власника на частину прибутку акціонерного товариства. Власник акції, по суті, має частку в капіталі акціонерного товариства. Розрізняють іменні акції , акції на пред’явника , звичайні акції та привілейовані акції. Перші два різновиди говорять самі за себе. Звичайні акції дають право голосу на загальних зборах акціонерів, а розмір дивідендів, що виплачуються, визначається річним фінансовим результатом акціонерного товариства. За привілейованими акціями виплачуються фіксовані дивіденди, але права голосу на зборах акціонерів вони не надають. Як можна бачити, акції надають своїм власникам не лише декларація про капітал, а й декларація про отримання доходу вигляді дивідендів .

Облігація є борговим цінним папером. Вона підтверджує факт позички емітенту (тому, хто випускає облігації в обіг) коштів натомість на право отримувати прибуток особливо обумовленим способом. Як правило, прибуток виходить у вигляді фіксованого щорічного відсотка від вартості випуску або від номінальної вартості облігації. Розрізняють державні та корпоративні облігації. Державні облігації надійніші, але менш прибуткові. Корпоративні облігації , навпаки, більш прибуткові, але менш надійні. Як і в будь-якій іншій справі дохідність і ризик від володіння облігаціями взаємопов’язані прямою залежністю – чим вищий ризик, тим вища дохідність.

Як і на Форекс , на фондовому ринку є похідні фінансові інструменти . Похідні інструменти на Форекс вже обговорювалися у відповідному розділі, зараз же поговоримо про похідні фондові інструменти. Варрант – це цінний папір, що визначає права на купівлю/продаж акцій на певних умовах або обміну на акції. Ф’ючерс – це цінний папір, що є стандартним контрактом на купівлю/продаж певної кількості акцій у майбутньому за ціною, фіксованою на момент укладання ф’ючерсу. Як покупець, так і продавець акції зобов’язанівиконати умови ф’ючерсу.

Для гарантування виконання умов ф’ючерсу обидві сторони повинні внести заставу, розмір якої встановлюється біржею, та зберігається на біржі, на якій здійснюється правочин. Опціон – це цінний папір аналогічний ф’ючерсу за винятком того, що не накладає зобов’язань на свого покупця, а лише дає право на їхнє виконання. Американський тип опціону надає таке право протягом певного терміну. Європейський тип опціону надає таке право після закінченняпевного терміну. Продавець опціону зобов’язаний виконати умови контракту, тому несе певний ризик.

За такий ризик покупець опціону сплачує продавцю опціону премію. Якщо покупець опціону у результаті цурається виконання умов угоди, цю премію він втрачає. Продавець для гарантування виконання умов угоди з опціону вносить заставу, яка, як і у випадку ф’ючерсу, встановлюється біржею та зберігається на біржі. Фактично предметом торгів за опціонами є сума премії, що сплачується покупцем.

До цінних паперів також належать сертифікати. Сертифікат – це письмове свідоцтво банку про вклад коштів, які дають вкладнику право отримання після закінчення певного терміну суми вкладу і нарахованих відсотків у ньому. Депозитний сертифікат видається, якщо вкладником є ​​юридична особа. Ощадний сертифікат видається, якщо вкладником є ​​фізична особа.

Вексель – це різновид боргового зобов’язання, що дає право вимагати сплати зазначеної у ньому суми після закінчення терміну, який він виписаний. Розрізняють прості та переказні векселі. Простий вексель – це обіцянка сплатити певну суму, яка виписується боржником і передається кредитору. Переказний вексель ( тратта ) – навпаки, виписується кредитором і може бути або акцептований, або опротестований боржником. У разі акцепту боржник погоджується виплатити певну векселем суму.

Тепер коли ми розібралися, якими фінансовими інструментами торгують на фондовому ринку, розберемося в особливостях таких торгів. На відміну від Форекс, фондовий ринок має просторове обмеження – місцем проведення торгів є фондова біржа . Фондові біржі розташовуються у великих фінансових центрах світу, і різновид і котирування акцій різних фондових біржах можуть різнитися. Проте з розвитком телекомунікацій та мережі Інтернет фондові біржі отримали можливість оперативно обмінюватися котируваннями, щоб звести на мінімум проведення арбітражних операцій. Арбітражні операції припускають купівлю акцій однією фондової біржі зі своїми наступним продажем в інший за більш вигідному курсу. На Форекс проведення арбітражних операцій неможливе через те, що валютний ринок не має централізованих місць торгів.

Для здійснення операцій купівлі/продажу на фондовому ринку необхідно, щоб покупець та продавець знайшли один одного. Через те, що кількість учасників однієї фондової біржі обмежена, ліквідність операцій з акцій набагато нижча, ніж із валютними операціями на Форекс. На фондовій біржі ви можете і не знайти покупця на свої акції, і зазнати значних збитків, якщо ваші акції сильно впадуть у ціні. На відміну від Форекс, на фондовому ринку отримати прибуток за спекулятивними операціями можна лише орієнтуючись на підвищення курсу. Іншими словами, необхідно спочатку купити акції за дешевшою ціною, щоб потім продати їх за дорожчою. Неможливо спершу продати акції, яких у вас немає. Щоправда, існують механізми обходу цього обмеження, коли можна здійснити фіктивний продаж цінних паперів, не маючи їх у наявності,

На фондовому ринку ви не можете користуватися перевагами маржинальної торгівлі, як це має місце на валютному ринку Форекс. Ви можете купити акції тільки на наявні у вас кошти. Адже акції можуть купуватись не лише з метою спекуляцій. Як уже говорилося вище, акції дають право на капітал організації, дозволяють брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів, ними виплачуються дивіденди. Тому, ви можете купити акції і не з метою їхнього подальшого продажу. У такому разі поняття відкрита і закрита позиція втрачає свій зміст, так само як і кредитування вас як трейдера з наданням кредитного плеча .

На відміну від валютного ринку Форекс, який функціонує цілодобово, у фондового ринку є певний годинник відкриття та закриття. Цей годинник визначається часом роботи відповідної фондової біржі (як правило, 8 годин у будні дні), на якій здійснюються торги. Якщо ви використовуєте Інтернет для торгів на фондовій біржі, і не перебуваєте з нею в одному часовому поясі, це вносить певні незручності в торги. Години роботи фондової біржі можуть випадати на нічний час у вашому регіоні, що змушує вас вести нічний спосіб життя. Тому на валютному ринку Форекс, за рахунок цілодобової роботи, у вас є більше можливостей для торгів.

Для успішної роботи на фондовому ринку замало використання механізмів аналізу, властивих для валютного ринку Форекс. Технічний аналіз та фундаментальний аналізможе використовуватися для прогнозування зміни котирувань за акціями, але мікроекономічні чинники, що впливають діяльність компанії також мають велике значення. Для прийняття правильного рішення купівлі/продажу акцій необхідний доступ до фінансової звітності, інформації про кадрові перестановки у компанії, державних замовлень на її продукцію. Якщо йдеться про іноземні компанії, то така інформація доступна тільки із зарубіжних джерел: телебачення, газет, журналів, фінансової звітності, що найбільш публікується. Природно, що публікується така інформація іноземною мовою, що вносить суттєві труднощі до її вивчення та розуміння.

Слід сказати, що на відміну від фінансових інструментів на Форекс, розглянуті фінансові інструменти фондового ринку мають і свої переваги. Це отримання дивідендів з акцій та можливість участі в управлінні компанією, погашення державних цінних паперів, купонні виплати за облігаціями. Ці переваги частково зменшують ризик втрат під час роботи на фондовому ринку.

У цьому розділі ми постаралися провести порівняння валютного ринку Форекс та фондового ринку. Ми з’ясували, що кожен має свої переваги і недоліки, кожен по-своєму привабливий для інвесторів. У наступному розділі ми розглянемо кореляцію (взаємозв’язок) цих ринків і зрозуміємо, як прогнозування одного ринку може допомогти прийняти рішення купівлі/продажу іншому.