Введення у Форекс. Глава 6

Крос-курси.

Операції на Форекс здійснюються не тільки проти долара США, хоча досі ми навмисно не розглядали такі операції з метою спрощення викладу матеріалу сайту. Курси валют, у яких немає долар США називаються крос-курси (cross rates). З крос-курсами на Форекс, як правило, працюють лише досвідчені трейдери, оскільки для ефективної роботи з ними необхідні поглиблені знання економічних показників та індикаторів країн, що окремо взяті. Як приклад крос-курсових котирувань можна навести котирування англійського фунта стерлінгів до японської Єни (GBP/JPY), котирування Євро до японської Єни (EUR/JPY), або котирування англійського фунта стерлінгів до Євро (GBP/EUR).

Для основних (доларових) котирувань позиції валют у них суворо визначені. Позиції ж валют у крос-курсових котируваннях можуть змінюватись в залежності від сторони, яка дає котирування. Наприклад, банк у Канаді може дати котирування канадського долара до Євро як CAD/EUR, а банк у Європі може дати таке котирування як EUR/CAD. Цей нюанс слід враховувати при здійсненні угод з крос-курсів, щоб не прийняти помилкове рішення купівлі/продажу. Як виняток можна навести англійський фунт стерлінгів, який у крос-курсах завжди котирується у вигляді GBP/___, тобто завжди є базовою валютою.

Чому крос-курси цікавлять Форекс? Уявімо ситуацію, коли ви очікуєте велике економічне піднесення в Канаді, викликане розробкою нових родовищ нафти (Канада – один з основних експортерів нафти на світовій арені). У той самий час вихід чергового економічного показника Японії свідчить про тимчасовому занепаді японської економіки. Оскільки стан економіки країни прямо пропорційний вартості її валюти на світовому валютному ринку, очевидно, що варто купувати канадські долари (CAD) і продавати японські Єни (JPY).

Але якщо здійснювати такі операції щодо долара США, можна отримати неоднозначний результат. Долар США може як підвищитись у ціні, так і впасти, оскільки чітких даних про стан економіки США ми можемо і не мати. Тому купівля канадських доларів за долари США (за котируванням USD/CAD) може не принести очікуваного прибутку, так само як і продаж японських Єн за долари США (за котируванням USD/JPY). Якщо ж здійснити ці операції одночасно з однаковим розміром угоди, то ми ніби виключаємо долар США з «рівняння», і більше не залежимо від економічного стану американської економіки. Цього ефекту ми й досягаємо, працюючи на Форекс з крос-курсами – ми як би виключаємо вплив економіки США на зміну напряму курсів валют, що цікавлять нас.

Переважна більшість операцій на Форекс – це операції з основних (доларових) котирувань. Ринок крос-курсів на Форекс набагато менш ліквідний. Тому котирування по крос-курсах не розраховуються щодо попиту та пропозиції валют по відношенню один до одного, як це має місце з основними котируваннями. Інакше ринок крос-курсів вийшов би спекулятивним, і окремі його учасники могли повністю його контролювати. Таким чином, незважаючи на те, що долар США не є присутнім у котируваннях за крос-курсами, розраховуються крос-курси саме щодо основних котирувань з доларом США.

То як же розраховуються крос-курси? Існує три можливі варіанти розрахунку крос-курсів , залежно від того, чи виступає долар США базовою або котированою валютою в основних котируваннях валют, що цікавлять нас. При цьому ми користуватимемося простими правилами множення та розподілу дробів, відомі нам зі шкільного курсу математики. При цьому сприймати написання котирування USD/JPY буквально як дріб, звичайно, не слід. Адже якби запис котирування японської Єни до долара США зображувався б реальним дробом, то значення котирування 104.78 (кількість японських Єн за один долар США) відповідало б написання котирування як JPY/USD. Насправді ж, як відомо, використовується зворотне написання USD/JPY.

Перший вид розрахунку використовується для валют з прямими котируваннями щодо долара США (долар США є базовою валютою котирування обох валют). Розглянемо японську Єну (JPY) та швейцарський франк (CHF). Маючи котирування стосовно долара США USD/JPY та USD/CHF можна, використовуючи властивості дробів, вивести крос-курс швейцарського франка до японської Єни:

CHF/JPY = USD/JPY: USD/CHF ,

тобто необхідно розділити доларове котирування японської Єни на доларове котирування швейцарського франка. Маючи, наприклад, USD/JPY 104.78 та USD/CHF 1.0505, крос-курс швейцарського франка до японської Єни буде (з округленням) дорівнює CHF/JPY 99.74.

Другий вид розрахунку використовується для валют з прямим і зворотним котируваннями по відношенню до долара США (долар США є базовою валютою котирування для однієї валюти і котирується валютою котирування для іншої). Розглянемо японську Єну (JPY) та австралійський долар (AUD). Маючи котирування стосовно долара США USD/JPY та AUD/USD можна, використовуючи властивості дробів, вивести крос-курс австралійського долара до японської Єни:

AUD/JPY = AUD/USD * USD/JPY ,

тобто необхідно помножити доларове котирування австралійського долара на доларове котирування японської Єни. Маючи, наприклад, USD/JPY 104.78 та AUD/USD 1.0564, крос-курс австралійського долара до японської Єни буде (з округленням) дорівнює AUD/JPY 110.69.

Третій вид розрахунку використовується для валют зі зворотними котируваннями по відношенню до долара США (долар США є котируванням валюти котирування для обох валют). Розглянемо англійський фунт стерлінгів (GBP) та австралійський долар (AUD). Маючи котирування щодо долара США GBP/USD та AUD/USD можна, використовуючи властивості дробів, вивести крос-курс англійського фунта стерлінгів до австралійського долара:

GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD ,

тобто необхідно розділити доларове котирування англійського фунта стерлінгів на доларове котирування австралійського долара. Маючи, наприклад, GBP/USD 0.5028 та AUD/USD 1.0564, крос-курс англійського фунта стерлінгів до австралійського долара буде (з округленням) дорівнює GBP/AUD 0.4760.

Варто зауважити, що для спрощення формул розрахунку ми виключили з розгляду поняття ціни купівлі (bid) та ціни продажу (ask) котирувань валют і досі використовували лише поточні (спотові) ціни. Але кожне основне (доларове) котирування має дві ціни, і обчислюване крос-курсове котирування також має дві ціни – так де підставляти у формулу ціну покупки, а де ціну продажу? Відповідь це питання лежить у розумінні логіки обчислення крос-курсів. Повернемося до прикладу першого виду розрахункузі швейцарським франком (CHF) та японською Єною (JPY).

Нас цікавить крос-курсове котирування CHF/JPY. Щоб визначити курс купівлі швейцарського франка в такому котируванні (курси купівлі/продажу, як ми вже знаємо, завжди відносяться до базової валюти котирування), треба міркувати наступним чином. Нас цікавить купівля швейцарського франка, отже, спочатку ми повинні купити долари за японські Єни, а потім продати їх за швейцарські франки. Таким чином, у котируванні USD/JPY нас цікавить курс купівлі, а у котируванні USD/CHF курс продажу. Значить, курс купівлі швейцарського франка за японську Єну в котируванні за крос-курсом CHF/JPY розраховується за формулою:

CHF/JPY(bid) = USD/JPY(bid) : USD/CHF(ask)

Аналогічно можна обчислити формулу для курсу продажу швейцарського франка за японську Єну в котируванні за крос-курсом CHF/JPY:

CHF/JPY(ask) = USD/JPY(ask) : USD/CHF(bid)

Для прикладів по другому та третьому виду розрахунку формули обчислюються аналогічно:

  • AUD/JPY(bid) = AUD/USD(bid) * USD/JPY(bid) ,
  • AUD/JPY(ask) = AUD/USD(ask) * USD/JPY(ask) ,
  • GBP/AUD(bid) = GBP/USD(bid) : AUD/USD(ask) ,
  • GBP/AUD(ask) = GBP/USD(ask) : AUD/USD(bid) .

Варто зауважити, що дилери практично не використовують ці формули через їхню громіздкість. Є більш зручний загальноприйнятий спосіб обчислення курсів купівлі та продажу у котируваннях по крос-курсах на Форекс. Цей спосіб полягає в наступному. Береться середнє значення від курсів купівлі та продажу для кожного з доларових котирувань. Потім, використовуючи формули для поточних (спотових) цін, обчислюється поточне значення крос-курсового котирування. Потім це значення «розсувається» в протилежні сторони на певну кількість пунктів (встановлюється спред), і таким чином виходять курси купівлі та продажу для крос-курсового котирування.

Розглянемо приклад зі швейцарським франком (CHF) та японською Єною (JPY). Припустимо, курси купівлі/продажу даних валют по відношенню до долара США такі: USD/CHF 1.0502/08 та USD/JPY 104.74/82. Розраховуються усереднені курси:

  • USD/CHF(avg) = (1.0502 + 1.0508)/2 = 1.0505
  • USD/JPY(avg) = (104.74 + 104.82)/2 = 104.78

які потім використовуються у формулах розрахунку котирувань за крос-курсами для поточних (спотових) цін. Обчислене таким чином значення CHF/JPY(avg) 99.74 потім «розсувається», скажімо на 5 пунктів в обидві сторони, утворюючи курси купівлі та продажу CHF/JPY 99.69/79.

Треба врахувати, що у такому спрощеному способі розрахунку є й підводне каміння. Оскільки гроші на Форекс заробляються саме на протилежних (перекриваються) угодах, величина спреду має бути досить великою, щоб уникнути втрат при зворотній угоді з іншим контрагентом. Особливо це актуально для низьколіквідних ринків «екзотичних» крос-курсів.