Введення у Форекс. Глава 4

Котирування валют на Форекс.

Коли ми купуємо товар у магазині, цінник товару відображає вартість товару в одиницях національної валюти. На Форекс одна валюта завжди торгується щодо іншої валюти, тому простого цінника тут замало. Припустимо ми маємо справу з доларом США та Євро. Щоб оцінити вартість валют, нам необхідно знати вартість одного долара США, виражену в Євро або вартість Євро, виражену в доларах США. Тобто нам необхідно знати валютний курс однієї валюти щодо іншої. Такий валютний курс відбивається котируванням виду A/ B. У нашому випадку з Євро та доларом США котирування виглядає як EUR/USD.

Валюта, яка коштує до знака “/” називається базовою валютою (base currency), а валюта, яка стоїть після знака “/” називається валютою, що котирується (counter або quoted currency). Для будь-якої пари валют на Форекс позицію валюти в котируванні суворо визначено. Для пари Євро та долара США вона виглядає саме як EUR/USD, і ніколи не представляється як USD/EUR в офіційних списках котирувань. Таким чином, EUR – базова валюта, а USD – валюта, що котирується.

Чим визначається позиція валюти в котируванні? Відвернемося на якийсь час від Форекс і розглянемо окремо взяту країну, наприклад, Японію. У кожній країні історично склалися правила запису валютних курсів кожної іноземної валюти. Такі правила запису пояснюються, зазвичай, виключно зручністю подання інформації. Погодьтеся, адже зручніше сказати, що один долар США можна купити чи продати за 104.78 японських Єни, ніж сказати, що одну японську Єну можна купити або продати за 0.0095 долара США.

Саме тому валютний курс японської Єни по відношенню до долара США представляється котируванням USD/JPY, а не навпаки. Спосіб запису валютного курсу, при якому вартість одиниці іноземної валюти виражається через певну кількість одиниць національної валюти, називається прямим котируванням.. Спосіб запису валютного курсу, у якому вартість одиниці національної валюти виражається через певну кількість одиниць іноземної валюти називається зворотним котируванням . У нашому прикладі USD/JPY – пряме котирування для Японії.

Так як на Форекс немає поняття національної валюти, а основною резервною світовою валютою є долар США, для позначення котирувань із доларом США використовуються правила запису валютних курсів, що склалися у відповідних країнах. Поняття прямої і зворотної котирування на Форекс використовуються стосовно долара США. З деякими парами валют долар США буде базовою валютою котирування і котирування буде зворотним. З деякими парами валют долар США буде котированою валютою, і котирування буде пряме. Наприклад, у парі з японською Єною (USD/JPY) долар США виступає базовою валютою у зворотному котируванні, а в парі з англійським фунтом стерлінгів (GBP/USD) – валютою, що котирується, у прямому котируванні.

Коли ми говоримо, що котирування A/ B дорівнює X , ми маємо на увазі, що одну одиницю базової валюти A можна купити або продати за X одиниць валюти, що котирується, B . У нашому прикладі з Євро та доларом США, якщо ми говоримо, що котирування EUR/USD дорівнює 1.2845, ми маємо на увазі, що один Євро ми можемо купити або продати за 1.2845 долара США. Інакше кажучи, операції купівлі/продажу завжди відносяться до базової валюти котирування.

Важливо знати, що в деяких списках котирувань в Інтернеті акценту на пряме/зворотне котирування не робиться і мається на увазі, що користувач є обізнаним, розуміючи, яка валюта в котируванні є базовою. Наприклад, в Інтернеті можна зустріти котирування, записане як JPY/USD 97.50, хоча насправді мається на увазі зворотне котирування стосовно долара США, тобто. USD/JPY 97.50. Іноді котирування по відношенню до долара США позначаються лише однією валютою, наприклад JPY 97.50.

Тому, дуже важливо вивчити пари котирувань, які ви збираєтеся використовувати в роботі на Форекс і знати яким котируванням (прямим або зворотним) воно є по відношенню до долара США, тобто необхідно знати базу котирування в парі! Інакше можна помилково ухвалити діаметрально протилежне рішення купівлі/продажу. Особливо це актуально по відношенню до швейцарського франка (CHF), який у парі з доларом США завжди є валютою, що котирується. Тобто запис виду CHF 1.1623 означає, що один долар США продається/купується за 1.1623 швейцарських франків, а не навпаки.

Крім розуміння самих котирувань, дуже важливо розуміти напрям зміни котирувань. Адже наша основна мета у роботі на Форекс – це, як і в будь-якій угоді, купити дешевше та продати дорожче. Для прямих і зворотних котирувань напрямок зміни курсів мають протилежні значення. Для прямого котирування щодо долара США, наприклад GBP/USD, збільшення котирування означає подорожчання англійського фунта стерлінгів та здешевлення долара США, адже один фунт стерлінгів тепер можна купити/продати за більшу кількість доларів США.

А для зворотного котирування стосовно долара США, наприклад USD/JPY, збільшення котирування означає подорожчання долара США та здешевлення японської Єни, адже один долар США тепер можна купити/продати за більшу кількість японських Єн. Ось чому важливо не переплутати тип котирування по відношенню до валюти, що цікавить, при здійсненні операції на Форекс. Цей принцип показаний малюнку,

Мінімальна зміна значення котирування називається пунктом (point, pip) і для різних котирувань вона різна. Наприклад, для котирування EUR/USD один пункт дорівнює 0.0001, а котирування USD/JPY один пункт дорівнює 0.01. Слід зазначити, що старші цифри котирування (big figure) зазвичай змінюються досить повільно з часом.

Великий інтерес є вартість одного пункту, виражена в доларах США. У випадках з прямими котируваннями по відношенню до долара США це не є проблемою, оскільки пункт вже виражений у доларах США. У випадку зі зворотними по відношенню до долара США котируваннями величину одного пункту в доларах США необхідно обчислювати за особливою формулою, про яку йдеться пізніше, коли ми будемо вчитися обчислювати прибутки/збитки від угоди.

У цьому розділі все котирування виражалися в спотових (поточних) цінах. Ми навмисно не стали ускладнювати матеріал глави, запроваджуючи поняття ціни покупки, ціни продажу, величини спреду та крос-курсів. Мова про ці поняття піде у наступних розділах.