Введення у Форекс. Глава 3

Поняття виду конверсійної операції на Форекс тісно переплітається з термінологією фінансових інструментів. На фінансових ринках, яких крім Форекс також ставляться ринок золота , кредитний ринок і ринок цінних паперів , під фінансовими інструментами розуміються способи здійснення фінансових операцій. Далі будуть розглянуті виключно фінансові інструменти, що належать до міжнародного валютного ринку Форекс.

Види конверсійних операцій

Конверсійна операція – це угода учасників Форекс щодо обміну обумовленої суми валюти однієї країни на валюту іншої країни на певну дату за встановленим котируванням. Конверсійні операції у Форекс відрізняються датою валютування , тобто. датою поставки валюти щодо дати укладання угоди купівлі/продажу валюти. За цією ознакою конверсійні операції можна розділити на дві категорії, як показано на малюнку:

  • операції типу спот (spot) чи поточні конверсійні операції;
  • форвардні (forward) конверсійні операції.

Найбільший обсяг операцій на Forex займають операції типу спот (spot). Саме робота на Форекс за цими операціями розглядається на інформаційному порталі Форекс Арена . У міжнародній практиці прийнято, що датою валютування операцій типу спот (spot) є другий робочий день після укладання угоди. Такі умови досить зручні для контрагентів (учасників) угоди, оскільки протягом поточного та наступного робочого дня можна опрацювати всю необхідну документацію та оформити платіжні документи. Ринок, де валюта обмінюється за поточними (спотовими) котируваннями називається спотовим ринком (spot market).

Варто зазначити, що такий принцип взаєморозрахунків за операціями типу спот справедливий тільки для великих учасників міжнародного валютного ринку. Для приватних інвесторів (клієнтів роздрібних брокерських будинків), що працюють на Форекс через Інтернет, угода відбувається миттєво після натискання кнопки миші. У таких угодах дата валютування як така втрачає свій зміст – рахунок клієнта завжди відображає поточний стан його роботи на Форекс.

До форвардних (forward) конверсійних операцій належать форварди (forwards), ф’ючерси (futures), опціони (options) та свопи (swaps). Їх називають похідними фінансовими інструментами (derivatives). Такі фінансові інструменти були спеціально розроблені для реального бізнесу, оскільки вони дозволяють знизити можливі ризики змін котирувань на міжнародному валютному ринку у майбутньому. Для приватного інвестора, який бажає заробляти на Форекс через Інтернет, такі фінансові інструменти мають мало значення. Проте вони будуть розглянуті для розуміння загальної картини видів конверсійних операцій.

Форварди (forwards) або як їх ще називають – форвардні контракти , укладаються між учасниками угоди за умови обміняти певну кількість валюти за заздалегідь обумовленими котируваннями в заздалегідь встановлений день (дату валютування). Угода буде здійснена незалежно від того, які поточні (спотові) ціни будуть на валютному ринку Форекс на дату валютування. Сума угоди, котирування та дата валютування можуть бути будь-якими – все залежить від угоди, до якої прийдуть контрагенти.

Форвардні контракти на Форекс можуть бути корисними, наприклад, коли російська компанія планує закупівлю обладнання за долари США за кордоном. Уявімо, що така компанія на сьогоднішній день не має достатньої кількості коштів на здійснення операції, але очікує надходження коштів у рублях на розрахунковий рахунок протягом місяця. Вона також очікує зміни валютних курсів у несприятливу собі бік, тобто. очікується подорожчання долара. У такому разі має сенс укласти форвардний контракт із банком на купівлю необхідної кількості доларів США з датою валютування за один місяць за вигідними для компанії котируваннями. Звичайно, банк може не піти на такі умови, якщо теж очікує подорожчання долара США, і пошук контрагента для такої угоди може стати складним завданням.

Форвардні контракти, з одного боку, мінімізують ризики, а з іншого боку можуть стати джерелом втраченого прибутку. Так, якщо в попередньому прикладі за місяць долар США не подорожчає, а подешевшає, то для компанії матиме місце втрачений прибуток. Адже компанія могла заплатити за обладнання меншу кількість карбованців.

Ф’ючерси (futures), на відміну форвардних контрактів, мають стандартні терміни погашення (валютування) і фіксовані розміри кількості валюти. Така особливість дозволяє їм продаватись як звичайні цінні папери. Для торгів ф’ючерсами на Форекс існує окремий ринок – ринок ф’ючерсів (Futures market). Середня тривалість обігу ф’ючерсу на такому ринку – приблизно 3 місяці.

Опціони (options) аналогічні ф’ючерсам, але послаблюють зобов’язання одного з учасників угоди. Так, якщо при покупці ф’ючерсу ви зобов’язані зробити операцію за обумовленими умовами угоди, то у випадку опціону ви можете відмовитися від проведення угоди на ваш розсуд. Опціони на Форекс також торгуються окремому ринку – ринку опціонів (options market).

Свопи (swaps) – вид конверсійної операції, коли сторони укладають угоду купівлі/продажу певної кількості валюти із зобов’язанням здійснити зворотну угоду через певний проміжок часу. Наприклад, компанія купує 1 000 доларів США за рублі за поточним (спотовим) котируванням у банку із зобов’язанням продати банку 1 000 доларів США за рублі через місяць за тими поточними (спотовими) котируваннями, які будуть на Форекс через місяць. Свопи – нестандартизовані контракти, тому окремому ринку де вони торгуються.

З усіх описаних конверсійних операцій (фінансових інструментів) для приватного інвестора, який бажає заробити на Форекс через Інтернет, найбільше значення мають операції на кшталт спот (spot) на спотовому ринку (spot market).