Введення у Форекс. Глава 17

Товарні валюти на Форекс (Commodity currencies)

Як ми вже з’ясували з попередніх розділів, ціна валюти визначається безліччю факторів, серед яких економічні, політичні, психологічні та інші. Усі перелічені чинники щодо кожної окремо взятої країни у тому мірою впливають курс її валюти – якісь чинники більшою, а якісь меншою мірою. Але на валютному ринку Форекс існують валюти, ціна яких практично повністю визначається єдиним фактором – експорт її країни. Такі валюти на Форекс звуться товарні валюти ( commodity currencies ).

Специфіка товарних валют у цьому, що їх країн практично повністю тримається експорті певного виду сировини – нафти, газу, дорогоцінних металів, сільськогосподарських продуктів. Країн, які підпадають під таке визначення, багато, але основними з них є Канада, Австралія та Нова Зеландія. Так як валютою перерахованих країн є долар (у кожній країні свій), то в даному контексті на Форекс їх прийнято називати товарні долари ( commodity dollars, comdolls ). Той факт, що експорт сировини є визначальним фактором здоров’я економіки зазначених країн, підвищення ціни на відповідну сировину на світовому ринку призводить до зростання національної валюти і навпаки. Тому, заведено говорити про кореляцію(Взаємозв’язку) вартості сировини на світовому ринку з ціною товарної валюти.

Канадський долар (CAD), австралійський долар (AUD) і новозеландський долар (NZD) входять до основних торгуемих валютних пар ( major currency pairs ) на Форекс, тому вивчення їх особливості як товарних валют є невід’ємною частиною успішної роботи на валютному ринку. Далі ми розглянемо кожну товарну валюту окремо і дамо коментарі щодо кожної з них.

Канада славиться своїми запасами нафти, які за своєю величиною поступаються лише запасам нафти Саудівської Аравії. Нафту прийнято називати «чорним золотом», що говорить про високий попит цього ресурсу світової арені. Таким чином, завдяки своєму вигідному географічному положенню Канада є найбільшим експортером нафти у світі. США, навпаки, відчуває брак цього ресурсу і є найбільшим його імпортером. Тому зміни цін на нафту відбиваються на валютному курсі USD/CAD у зворотній пропорції.

Підвищення нафтових цін призводить до падіння USD/CAD (здешевлення долара США). Падіння цін на нафту, навпаки, призводить до підвищення USD/CAD (дорожчання долара). Тому, прийнято говорити про зворотну кореляціюміж ціною на нафту та валютним курсом USD/CAD. З січня 1988 року ціна на нафту та валютний курс USD/CAD мали більше 68% зворотної кореляції – це досить міцний взаємозв’язок! Знання цього факту може стати добрим додатковим інструментом у прогнозуванні зміни валютного курсу USD/CAD на валютному ринку Форекс.

Економіка Австралії великою мірою залежить від експорту золотих виробів та прикрас, що становить понад 50% всього експорту країни. Це відбувається завдяки золотим родовищам, яким Австралія наділена через своє вигідне географічне розташування. Світова ціна на золото та валютний курс AUD/USD мають ще більшу кореляцію, ніж світова ціна на нафту та валютний курс USD/CAD.

З січня 1980 до 2006 р. коливання валютних курсів AUD/USD та ціни на золото були практично ідентичними. Причому існувала тенденція, що розворот курсів золота дещо передував відповідному розвороту валютного курсу AUD/USD. У 2005-2006 роках. кореляція змінилася, коли золото значно піднялося в ціні, а відповідного зростання курсу австралійського долара (AUD) щодо долара США (USD) не було. Тим не менш, у довгостроковій перспективі кореляція все ще зберігається і може бути використана як додатковий інструмент прогнозування на Форекс. Слід знати, що світова ціна на золото та валютне котирування AUD/USD мають пряму кореляцію.

Економіка Нової Зеландії як і економіка її західного сусіда великою мірою залежить від експорту. Але, на відміну від Австралії та Канади, в експорті Нової Зеландії немає переважання будь-якого виду сировини. Країна експортує молочні продукти, м’ясо, рибу, деревину, вовну та ін. Через таку різноманітність сировини, що продається країною, для визначення кореляції вартості експортних товарів з курсом національної валюти по відношенню до долара США використовується індекс Бюро з вивчення товарних ринків ( Commodity Research Bureau Index , CRB Index ). Цей індекс представлений кошиком провідних світових сировинних товарів і є індикатором зростання інфляції у світі. Величина CRB Index та валютний курс NZD/USD мають пряму кореляцію.

Підсумовуючи главу варто відзначити, що брати до уваги кореляцію цін на сировину з курсами товарних валют при торгівлі на Форекс слід лише в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Не слід забувати, що експорт – це лише частина економіки країни. У процесі прийняття рішення про відкриття або закриття позиції щодо товарних валют на Форекс необхідно брати до уваги й інші фактори, що впливають на економіку країни, як, наприклад, ставка рефінансування , політична ситуація в країні і т.п.